Beta Yeni Han 

 

Günümüze kadar gelen birçok tarihi belgede farklı isimle anılan han; Goad Haritası’nda Hasırcılar Han’ı olarak geçerken; Tahmis Han adıyla biliniyor.

Türk tarihinde önemli bir yeri olan hanlar arasında özel bir hikâyeye sahip olan han, sırasıyla Emin Han, Tahmis Han, Hasırcılar Han ve Yeni Han adlarını almıştır. Yaşadığı talihsiz hasarın izlerini uzun yıllar taşıyan han, Beta Gıda’nın özüne ve ruhuna sadık kalarak gerçekleştirdiği renovasyon çalışmalarıyla “Beta Yeni Han” adıyla yeniden kapılarını açtı.

İstanbul Eminönü’nün mimari ve görsel zarafetini uluslararası boyutta sergileyen, Osmanlı döneminden kalan görkemli yapının, günümüzün çağdaş dinamizmiyle kusursuz bir şekilde renovasyonu ile bugün önemli bir tarihi mirasın devamlılığı sağlanıyor.       

                                                                                                                                  -o-

The Han (Inn) being named differently in many historical documents that have survived until now, is named as the Hassırdjılar Han in the Goad map; while it is known as Tahmis Han.

The Han, which has a special story among the other Hans’ that has an important value in Turkish history, has taken the names of Emin Han, Tahmis Han, Hasırcılar Han and Yeni Han respectively. The Han, which carried the traces of the unfortunate damage of many years, has opened its doors again under the name of “Beta Yeni Han” with the renovation that remained faithful to the essence and spirit of Han carried out by Beta Gıda.

Today, the continuity of an important historical heritage is provided by the perfect renovation in coherence with modern dynamism of this magnificent structure of the Ottoman era which presents the architectural & visual elegance of İstanbul Eminönü internationally.